Thông báo V/v xét công nhận tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên hệ chính quy khóa TS.2014 và các khóa trước

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt thi ngày 26/8/2018, một số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nên Nhà trường tiến hành xét tốt nghiệp bổ sung, kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Đối với sinh viên khóa TS. 2014:

– Sinh viên khóa TS.2014 đã đủ kiều kiện tốt nghiệp hoặc SV đã làm  đơn xin hoãn xét đợt tháng 6/2018 và tháng 9/2018 phải làm đơn xin dự xét tốt nghiệp đợt này thì Nhà trường mới đưa vào xét đợt này.

  1. Đối với sinh viên khóa TS. 2013 trở về trước: Phải làm đơn dự xét tốt nghiệp.
  2. Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đối chiếu,  kiểm tra kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy toàn khoá của mình theo chương trình đào tạo và các điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHĐN (đến thời điểm hiện tại đã tích lũy đủ số tín chỉ theo ngành học, đạt điểm trung bình chung tích lũy theo quy định, hoàn thành chương trình GDTC, GDQP,đạt chuẩn Tiếng Anh B1, đạt chuẩn đầu ra Tin học, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập)
  3. Dự kiến thời gian xét tốt nghiệp: ngày 24/10/2018
  4. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/10/2018 đến hết ngày 19/10/2018
  5. Nơi nhận hồ sơ: Bộ phận Giáo vụ – Phòng Đào tạo (tầng 2 nhà A2- gặp cô Huyền)
  6. 5. Hồ sơ xin dự xét tốt nghiệp bao gồm:

          –  Đơn xin dự xét công nhận tốt nghiệp (tải mẫu tại đây).

– Bản sao công chứng 4 chứng chỉ:  Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng, Tiếng Anh B, Tin học.  

– Hai ảnh 3×4 (dán vào đơn xin dự xét tốt nghiệp)

–  Lệ phí xét tốt nghiệp

* Lưu ý: Chỉ những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp mới làm đơn xin dự xét tốt nghiệp. Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng đào tạo (bản gốc) và nộp cho khoa quản lý SV đơn xin dự xét tốt nghiệp (bản photocoppy) sau khi có chữ ký xác nhận của Khoa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN