Thông báo V/v xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa TS.2014 và các khóa cũ đợt tháng 09/2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, Nhà trường sẽ xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 cho sinh viên hệ chính quy khoá  tuyển sinh năm 2014 và các khóa cũ. Để tiến hành đúng thời gian và quy định, Nhà trường thông báo cụ thể như sau:

  1. Đối với sinh viên khóa TS. 2014:

– Sinh viên khóa TS.2014 đã đủ kiều kiện tốt nghiệp hoặc SV đã làm  đơn xin hoãn xét đợt tháng 6/2018 phải làm đơn xin dự xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 thì Nhà trường mới đưa vào xét đợt này.

  1. Đối với sinh viên khóa TS. 2013 trở về trước: Phải làm đơn dự xét tốt nghiệp.
  2. Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đối chiếu,  kiểm tra kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy toàn khoá của mình theo chương trình đào tạo và các điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHĐN (đến thời điểm hiện tại đã tích lũy đủ số tín chỉ theo ngành học, đạt điểm trung bình chung tích lũy theo quy định, hoàn thành chương trình GDTC, GDQP,đạt chuẩn Tiếng Anh B1, đạt chuẩn đầu ra Tin học, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập)
  3. Dự kiến thời gian xét tốt nghiệp: ngày 22/08/2018
  4. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/08/2018
  5. Nơi nhận hồ sơ: Bộ phận Giáo vụ – Phòng Đào tạo (tầng 2 nhà A2- gặp cô Huyền)
  6. 5. Hồ sơ xin dự xét tốt nghiệp bao gồm:

          –  Đơn xin dự xét công nhận tốt nghiệp (tải mẫu tại đây).

– Bản sao công chứng 4 chứng chỉ:  Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng, Tiếng Anh B, Tin học.  

– Hai ảnh 3×4 (dán vào đơn xin dự xét tốt nghiệp)

–  Lệ phí xét tốt nghiệp

* Lưu ý: Chỉ những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp mới làm đơn xin dự xét tốt nghiệp. Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng đào tạo (bản gốc) và nộp cho khoa quản lý SV đơn xin dự xét tốt nghiệp (bản photocoppy) sau khi có chữ ký xác nhận của Khoa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN