Thông báo Về việc cấp phát chứng chỉ GDTC cho sinh viên khóa 2016 đại học, 2017 cao đẳng

Ngày đăng: Lượt xem:

Khoa Giáo dục thể chất  – Đại học Đà Nẵng  Thông báo Về việc cấp phát chứng chỉ GDTC cho sinh viên khóa 2016 đại học, 2017 cao đẳng …

Xem thông báo Tại đây: 56-KGDTC

BÀI VIẾT LIÊN QUAN