Thông báo về việc chuẩn bị công tác tổ chức lớp học phần ở học kỳ 2 năm học 2018-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Để tạo điều kiện cho việc đăng ký học của sinh viên chính quy và tổ chức các lớp học phần sát với nhu cầu thực tế của sinh viên. Từ học kỳ 2 năm học 2018-2019, Nhà trường tiến hành công tác khảo sát nhu cầu học của sinh viên trước khi tổ chức đăng ký học chính thức. Kế hoạch triển khai đăng ký nhu cầu học cụ thể như sau:

1178-TB-DHSP-22-10-2018

Sinh viên xem hướng dẫn tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN