Thông báo về việc đăng ký học phần bổ sung đối với các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp

Ngày đăng: Lượt xem:

Danh sách lớp học phần dự kiến không đủ sĩ số mở lớp (Xem danh sách tại đây).

Phòng Đào tạo sẽ tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký bổ sung vào các nhóm học phần đủ điều kiện mở lớp nếu còn chỗ. 

1. Hình thức đăng kí: Sinh viên gửi email đăng kí về Phòng Đào tạo theo địa chỉ email: phongdaotao@ued.udn.vn với nộp dung như sau:

Tiêu đề email: Đăng kí học phần học kì 1 năm học 2021-2022

Nội dung email:

Họ tên sinh viên:  ………………………. Mã Sinh viên: ……………. Lớp Sinh hoạt: ……….

Số điện thoại: ………………………………………..

Danh sách học phần đăng kí bổ sung (đính kèm file theo mẫu): Sinh viên tải mẫu tại đây.

2. Thời gian đăng: Từ 18h00 ngày 10/8/2021 đến 18h00 ngày 12/8/2021.

Lưu ý: Sinh viên gửi đơn sau thời hạn ở trên Phòng Đào tạo sẽ không xử lý.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN