Thông báo Về việc đào tạo Chương trình hai, hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo Về việc đào tạo Chương trình hai, hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Xem thông báo tại đây:  487-TB-DHSP-21-05-2019

Đơn đăng ký học Chương trình hai hệ chính quy

– Mẫu 01 – Mẫu dành cho Sinh viên đang học Chương trình thứ nhất tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng: Mau-01

– Mẫu 02 – Mẫu dành cho Sinh viên đang học Chương trình thứ nhất tại các Cơ sở giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng:  Mau-02

BÀI VIẾT LIÊN QUAN