Thông báo về việc kiểm tra điểm nhập trên hệ thống

Ngày đăng: Lượt xem:

Hiện nay Phòng Đào tạo đang cập nhật điểm giữa kỳ và cuối kỳ lên Hệ thống quản lý đào tạo tín chỉ trực tuyến, đề nghị sinh viên theo dõi đối chiếu điểm của mình giữa bản giấy (xem ở Khoa) và điểm được nhập lên hệ thống. Nếu có gì sai, sót sinh viên báo về Khoa (Thầy/cô giáo vụ) để tổng hợp và gửi về phòng Đào tạo chỉnh sửa.

Mọi chỉnh sửa phải kết thúc trước khi xét học vụ 1 tuần (không tính thời gian nghỉ tết).

Thời gian xét học vụ dự kiến khoảng 11-15/02/2019.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN