THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ CHÍNH QUI ĐỢT THÁNG 9/2021

Ngày đăng: Lượt xem:

Phòng Đào tạo thông báo: Đã có bằng Cử nhân hệ Chính qui đợt xét tốt nghiệp tháng 9/2021. Sinh viên đến nhận tại phòng 103 nhà A2 vào các ngày thứ Hai và thứ Năm hàng tuần.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN