Thông báo Về việc nộp chứng chỉ Tin học “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản” để xét công nhận đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo Về việc nộp chứng chỉ Tin học “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản” để xét công nhận đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Lưu ý: Đối với Sinh viên từ khóa 2016 trở về trước, Sinh viên nào chưa đạt chuẩn đầu ra Tin học theo quy định cũ thì vận dụng theo quy định này (nộp chứng chỉ “Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản”).

1154-TB-DHSP-05-12-2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN