Thông báo về việc rà soát kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8.2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ nội dung cuộc họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính qui đợt tháng 8 năm 2020. Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và đề nghị sinh viên rà soát, phản hổi sai sót (nếu có) về phòng Đào tạo:

1/ Hình thức phản hồi: qua email cô Huyền (ntbhuyen@ued.udn.vn)

2/ Thời gian: trước 17h00 ngày 17/8/2020

Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ ra quyết định công nhận tốt nghiệp chính thức và mọi vấn đề sai sót, Nhà trường không chịu trách nhiệm.

Danh sách công nhận tốt nghiệp xem TẠI ĐÂY.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN