Thông báo về việc rà soát kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 17/05/2019 của Nhà trường về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2019, Nhà trường thông báo kế hoạch rà soát, điều chỉnh và bổ sung như sau:

Sinh viên kiểm tra, đối chiếu kết quả xét tốt nghiệp (theo file đính kèm) và phản hồi những sai sót (nếu có).

Đối với trường hợp chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (về điểm mới cập nhật trên hệ thống, các chuẩn đầu ra…), sinh viên có thể bổ sung để xét công nhận tốt nghiệp.

Lưu ý:

Mọi phản hồi, điều chỉnh, bổ sung, sinh viên liên hệ trực tiếp với phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 27/05/2019.

Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ ra Quyết định công nhận kết quả tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2019. Mọi sai sót sau thời gian trên Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

Chi tiết thông báo rà soát kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN