Thông báo về việc thay đổi lịch thi khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR đợt thi ngày 08/04/2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Trường ĐHNN vừa có Công văn số 361/ĐHNN về việc thay đổi lịch thi khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR đợt thi ngày 08/04/2018. Theo đó, lịch thi mới chuyển sang ngày 22/04/2018.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN