Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng tốt nghiệp năm 2021 theo hình thức trực tuyến, đợt thi ngày 26/12/2021

Ngày đăng: Lượt xem:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN