Thông báo về việc tổ chức thi lại các học phần chưa đạt cho học viên các lớp 14TMN.SP01 đến 14TMN.SP10

Ngày đăng: Lượt xem:

Thời gian tổ chức thi lại: sáng ngày 07/09/2016
Địa điểm: Phòng B6-02 tại Trường ĐHSP-ĐHĐN
Danh sách thi lại tải tại đây

Những học viên nào thi lại môn thực hành thì liên hệ với giáo viên để tổ chức thi lại.

Mọi thắc mắc xin liên hệ SĐT: 05113730487 (gặp thầy Việt)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN