Thông báo về việc triển khai kế hoạch Xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh 2016 và SV các khóa trở về trước, Bậc Đại học Hệ Chính Quy Khối ngành Sư phạm

Ngày đăng: Lượt xem:

Sinh viên lưu ý:

Kiểm tra kỹ điều kiện tốt nghiệp: học hết các phần bắt buộc, tín chỉ tích lũy tối thiểu 135, điểm tích lũy >2,0.

SV K2016 đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng có nhu cầu học tiếp để cải thiện điểm tốt nghiệp thì PHẢI LÀM ĐƠN HOÃN XÉT TỐT NGHIỆP.

SV khóa trước có nhu cầu xét tốt nghiệp thì làm đơn dự xét tốt nghiệp.

Chuẩn đầu ra ( Tin học, Ngoại ngữ), Chứng chỉ GDTC, GDQP: SV chưa được cập nhật trên hệ thống hoặc học các chứng chỉ ở ngoài chưa nộp để cập nhật trên hệ thống thì nộp bản photo công chứng cho phòng Đào tạo:

– Tin học: nộp cho Thầy Tuyền phòng A2-103.

– Ngoại ngữ: nộp cho Thầy Phong phòng A2-201.

– GDTC, GDQP: nộp cho Thầy Minh Anh phòng A2-201.

2019-12-16

BÀI VIẾT LIÊN QUAN