THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC – HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY ĐỢT 3 – THÁNG 9/2021

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022, Nhà trường sẽ xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 vào tháng 9/2021 cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2017, sinh viên học Chương trình thứ hai và các khóa cũ. Để tiến hành đúng thời gian và quy định, Nhà trường thông báo cụ thể để sinh viên thực hiện như sau:

1. Sinh viên đối chiếu, kiểm tra kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy toàn khoá của mình theo chương trình đào tạo và các điều kiện tốt nghiệp theo Quyết định số 1473/QĐ-ĐHSP ngày 15/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ:

– Đến thời điểm hiện tại đã tích lũy đủ số tín chỉ theo ngành học.

– Đạt điểm trung bình chung tích lũy theo quy định.

– Hoàn thành chương trình GDTC, GDQP (Sinh viên phải nộp bản sao công chứng chứng chỉ nếu do các cơ sở ngoài Trường cấp)

– Đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học (nộp kèm theo bản sao công chứng chứng chỉ nếu do các cơ sở ngoài Trường cấp).

– Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

2. Sinh viên phải làm đơn dự xét tốt nghiệp (tải mẫu tại đây)

3. Dự kiến thời gian xét tốt nghiệp: Trong tuần học 6 (Từ ngày 06/9/2021 đến 12/9/2021)

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/9/2021

5. Hình thức nộp hồ sơ:

– Đơn dự xét tốt nghiệp: gửi qua email cô Huyền: ntbhuyen@ued.udn.vn

– Các chứng chỉ (Ngoại ngữ, Tin học, GDTC, GDQP): gửi qua email thầy Tuyền  hmtuyen@ued.udn.vn.

Lưu ý: Sinh viên nộp bản cứng về Phòng Đào tạo sau khi kết thúc thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14-8-2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19

BÀI VIẾT LIÊN QUAN