Thông báo: V/v xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa TS.2011 trở về trước đợt tháng 05/2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016, Nhà trường sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khoá tuyển sinh năm 2012 và các khóa cũ. Khóa TS. 2012 có thông báo và kế hoạch riêng. Đối với sinh viên khóa TS. 2011 trở về trước Nhà trường thông báo nội dung cụ thể như sau:

  1. Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đối chiếu, kiểm tra kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy toàn khoá của mình theo chương trình đào tạo và các điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHĐN (đến thời điểm hiện nay đã tích lũy đủ số tín chỉ theo ngành học, đạt điểm trung bình chung tích lũy theo quy định, hoàn thành chương trình GDTC, GDQP, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập)
  2. Dự kiến thời gian xét tốt nghiệp: ngày 24/05/2016
  3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05/2016
  4. Nơi nhận hồ sơ: Cô Huyền – Phòng Đào tạo (tầng 2 nhà A2)
  5. Hồ sơ xin dự xét tốt nghiệp bao gồm:

         – Đơn xin dự xét công nhận tốt nghiệp (tải mẫu đơn tại đây) có xác nhận của Khoa.

        – Bản sao công chứng 2 chứng chỉ: Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng.  

        – Hai ảnh 3×4 (dán vào đơn xin dự xét tốt nghiệp)

        – Lệ phí xét tốt nghiệp

* Lưu ý: Chỉ những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp mới làm đơn xin dự xét tốt nghiệp. Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng đào tạo (bản gốc) và nộp cho khoa quản lý SV (bản photocoppy) sau khi có chữ ký xác nhận của Khoa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN