Thông báo xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa TS.2014 và các khóa cũ đợt tháng 05/2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Nhà trường sẽ xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 5/2018 cho sinh viên hệ chính quy khoá  tuyển sinh năm 2014 và các khóa cũ. Để tiến hành đúng thời gian và quy định, Nhà trường thông báo cụ thể như sau:

I. Đối với sinh viên khóa TS. 2014: Thực hiện theo thông báo số 226/TB-ĐHSP, ngày 12/3/2018

Lưu ý:

– Sinh viên kiểm tra kỹ các điều kiện tốt nghiệp: điểm số, chuẩn đầu ra Tin học, Tiếng Anh, Chứng chỉ GDTC, chứng chỉ GDQP.

– Sinh viên khóa TS.2014 đã đủ kiều kiện tốt nghiệp nếu muốn học cải thiện điểm sinh viên phải làm đơn Hoãn xét tốt nghiệp.

II. Đối với sinh viên khóa TS. 2013 trở về trước: Phải làm đơn dự xét tốt nghiệp.

  1. Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đối chiếu,  kiểm tra kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy toàn khoá của mình theo chương trình đào tạo và các điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHĐN (đến thời điểm hiện tại đã tích lũy đủ số tín chỉ theo ngành học, đạt điểm trung bình chung tích lũy theo quy định, hoàn thành chương trình GDTC, GDQP,đạt chuẩn Tiếng Anh B1, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập)
  2. Dự kiến thời gian xét tốt nghiệp: ngày 18/05/2018
  3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/5/2018
  4. Nơi nhận hồ sơ: Bộ phận Giáo vụ – Phòng Đào tạo (tầng 2 nhà A2- gặp cô Huyền)
  5. Hồ sơ xin dự xét tốt nghiệp bao gồm:

        – Đơn xin dự xét công nhận tốt nghiệp (tải mẫu tại đây) có xác nhận của Khoa.

– Bản sao công chứng 3 chứng chỉ:  Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng, Tiếng Anh B1  

– Hai ảnh 3×4 (dán vào đơn xin dự xét tốt nghiệp)

–  Lệ phí xét tốt nghiệp

* Lưu ý: Chỉ những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp mới làm đơn xin dự xét tốt nghiệp. Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng đào tạo (bản gốc) và nộp cho khoa quản lý SV đơn xin dự xét tốt nghiệp (bản photocoppy) sau khi có chữ ký xác nhận của Khoa và Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Đơn xin xét TN

Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp

226/TB-ĐHSP, ngày 12/3/2018

BÀI VIẾT LIÊN QUAN