Thông báo xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa TS.2015 khối ngành Cử nhân Khoa học, sinh viên học chương trình thứ hai và các khóa cũ đợt tháng 05/2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, Nhà trường sẽ xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 5/2019 cho sinh viên hệ chính quy khoá tuyển sinh năm 2015 khối ngành Cử nhân Khoa học, sinh viên học chương trình thứ hai và các khóa cũ. Để tiến hành đúng thời gian và quy định, Nhà trường thông báo cụ thể như sau:

1. Đối với sinh viên khóa TS. 2015 khối ngành Cử nhân Khoa học: thực hiện theo thông báo số 341/TB-ĐHSP ngày 09/04/2019

Lưu ý:

– Sinh viên kiểm tra kỹ các điều kiện tốt nghiệp: điểm số, chuẩn đầu ra Tin học, Tiếng Anh, Chứng chỉ GDTC, chứng chỉ GDQP.

– Sinh viên khóa TS.2015 khối ngành Cử nhân Khoa học đã đủ kiều kiện tốt nghiệp nếu muốn học cải thiện điểm sinh viên phải làm đơn Hoãn xét tốt nghiệp.

2. Đối với sinh viên khóa TS 2015 khối ngành Sư phạm, khóa TS. 2014 trở về trước và sinh viên học chương trình thứ hai: Phải làm hồ sơ xét tốt nghiệp gồm:

          –  Đơn xin dự xét công nhận tốt nghiệp (tải mẫu tại đây).

          – Bản sao công chứng 4 chứng chỉ:  Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng, Tiếng Anh B, Tin học.  

          – Hai ảnh 3×4 (dán vào đơn xin dự xét tốt nghiệp)

          – Lệ phí xét tốt nghiệp

* Lưu ý: Chỉ những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp mới làm đơn xin dự xét tốt nghiệp. Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng đào tạo (bản gốc) và nộp cho khoa quản lý SV đơn xin dự xét tốt nghiệp (bản photocoppy) sau khi có chữ ký xác nhận của Khoa.

3. Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đối chiếu,  kiểm tra kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy toàn khoá của mình theo chương trình đào tạo và các điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHĐN (đến thời điểm hiện tại đã tích lũy đủ số tín chỉ theo ngành học, đạt điểm trung bình chung tích lũy theo quy định, hoàn thành chương trình GDTC, GDQP,đạt chuẩn Tiếng Anh B1, đạt chuẩn đầu ra Tin học, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập

4. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/05/2019

5. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo (Nhà A2, phòng 201- gặp cô Huyền)

6. Dự kiến thời gian xét tốt nghiệp: từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN