V/v mở lớp học phần học trong thời gian hè năm học 2017-2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Danh sách các học phần được cho phép tổ chức giảng dạy trong thời gian hè năm học 2017-2018

Tải về toàn bộ danh sách

Thời gian cho sinh viên bổ sung tên vào danh sách: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/06/2018 (Thứ sáu)
Thời gian học dự kiến : 28/06/2018 -10/08/2018
Thời gian thi kết thúc học phần : từ 11/08/2018 đến 16/08/2018

BÀI VIẾT LIÊN QUAN