V/v Đăng ký chương trình 2, hệ chính quy

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo về việc đào tạo chương trình hai, hệ chính quy tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Tải về thông báo đào tạo chương trình hai

Sinh viên đọc thông báo, in biểu mẫu dưới đây và làm theo hướng dẫn

Tải về biểu mẫu đăng ký xét tuyển chương trình 2

BÀI VIẾT LIÊN QUAN