CN. Đỗ Thị Kim Phượng

CN. Đỗ Thị Kim Phượng

  • Thu hồ sơ tuyển sinh trình độ Đại học và Bồi dưỡng;
  • Hợp đồng liên kết đào tạo trình độ Đại học và Bồi dưỡng;
  • Hợp đồng, hồ sơ thỉnh giảng trình độ Đại học và Bồi dưỡng;
  • Hậu kiểm hồ sơ trình độ Đại học hình thức đào tạo Vừa làm vừa học;
  • Quản lí học viên trình độ Đại học hình thức đào tạo Vừa làm vừa học;
  • Thanh toán kính phí coi thi trình độ Đại học hình thức đào tạo Vừa làm vừa học và Bồi dưỡng;
  • Lập bảng tính khối lượng giờ giảng bồi dưỡng.