Sau đại học

  • Kế hoạch đào tạo khóa 45,46 học kỳ 2 năm học 2022-2023

    Ngày đăng: Lượt xem:

    K45.46.SH K45.TGT K45.46.SH K45.QLTN-MT K45.PPTSC K45.46PPDHBM Vật lý K44.45.46.PPDHBM Ngữ văn K44.45.PPDHBMĐịa lý K45.46.NNH K45.LSVN.02 K45.46.LSVN.01 K45.HTTT K45.46.HLT-HL K45.46.HHC K45.46.VHVN K44.45.46.PPDHBM Toán K45.GDH-TH.02 K46.GDH.TH.01;GDH.MN K45.TLH.02 K45.QLGD.07 K45.QLGD.06 K45.QLGD.05 K45.QLGD.04 K45.QLGD.03 K45.46.QLGD.02 K45.46.QLGD.01 K45.46.VNH K45.GDH( TH;MN) K46.GDH.TH;K45.GDH.TH.02