DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ÔN THI CHỨNG CHỈ UDCNTT CƠ BẢN, KHÓA THI 25/10/2020

Ngày đăng: Lượt xem:
 1. Đối tượng: sinh viên, học viên đã đăng kí ôn thi.
 2. Thời gian: cả ngày 18/10/2020 (Chủ nhật)
  – Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’
  – Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h30’
 1. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN
  Danh sách lớp ôn thi 1: Thầy Nguyễn Đình Lầu, Phòng A5-209
  Danh sách lớp ôn thi 2: Thầy Hồ Ngọc Tú, Phòng A5-210

BÀI VIẾT LIÊN QUAN