DANH SÁCH LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ UDCNTT CƠ BẢN, KHÓA THI 20/12/2020

Ngày đăng: Lượt xem:
  1. Lịch ôn tập
  2. Đối tượng: Thí sinh đã đăng kí ôn thi.
  3. Thời gian: Cả ngày 13/12/2020 (Chủ nhật)

– Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’

– Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h30’

4. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN
– Lớp Ôn tập 1: Phòng A5-209, GV Nguyễn Đình Lầu
– Lớp Ôn tập 2: Phòng A5-210, GV Hồ Ngọc Tú

BÀI VIẾT LIÊN QUAN