DANH SÁCH LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ UDCNTT CƠ BẢN, KHÓA THI 22/11/2020

Ngày đăng: Lượt xem:
 1. Đối tượng: Thí sinh đã đăng kí ôn thi.
 2. Thời gian ôn tập: Cả ngày Chủ nhật 15/11/2020
  – Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’
  – Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h30’
 1. Địa điểm ôn tập: Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN
  Lớp ôn tập 1, Phòng A5-208, Giảng viên: ThS. Lê Văn Mỹ
  Lớp ôn tập 2, Phòng A5-209, Giảng viên: ThS. Hồ Ngọc Tú
  Lớp ôn tập 3, Phòng A5-210, Giảng viên: TS. Nguyễn Đình Lầu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN