Tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký ôn tập và dự thi Tiếng Anh đầu ra B1

Ngày đăng: Lượt xem:

Tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký ôn tập và dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra B1 đến hết ngày 17/11/2015. Những lớp chưa hoàn thành bảng đăng ký phải thực hiện và nộp gấp đến phòng Đào tạo


BÀI VIẾT LIÊN QUAN