Đơn xin học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Ngày đăng: Lượt xem:

Mẫu đơn này dành cho học viên muốn làm đơn xin học “Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo”.

1. Học viên tải mẫu đơn ở trên và điền đầy đủ thông tin.
2. Nộp đơn tại cơ sở liên kết đào tạo (hoặc Phòng Đào tạo- nếu học tại trường ĐHSP)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN