QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 2017

Ngày đăng: Lượt xem:
Căn cứ kết quả xét hoàn thành khóa học trong năm 2017. Nhà trường công khai các quyết  định cấp chứng chỉ  các học viên được công nhận.
Danh sách các quyết định:

QD 411-QD-DHSP-18-04-2017 26HV

QD 521-QD-DHSP-16-05-2017 68HV

QD 654-QD-DHSP-26-06-2017 15HV

QD 1239-QD-DHSP-11-10-2017 64HV

QD 1240-QD-DHSP-11-10-2017 98HV

QD 1244-QD-DHSP-11-10-2017 37HV

QD 1274-QD-DHSP-27-11-2017 102HV

QD 1572-QD-DHSP-25-12-2017 05HV

BÀI VIẾT LIÊN QUAN