Thông báo Kế hoạch ôn thi và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Khóa thi ngày 21/04/2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo Kế hoạch ôn thi và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Khóa thi ngày 21/04/2019

Xem thông báo Tại đây:  339-TB-DHSP-10.04.2019

Danh sách ôn xem tại đây:

Lop1-Phong-A5-206

Lop2-Phong-A5-207

Lop3-Phong-A5-208

Danh sách thi xem tại đây:  LichThiCCCNTT-T4-2019-DieuChinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN