KẾ HOẠCH XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 02/2023 CHO HỌC VIÊN VỪA LÀM VỪA HỌC

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị liên kết và Trưởng các Khoa/Phòng triển khai một số nội dung liên quan đến việc xét và công nhận tốt nghiệp đợt tháng 02/2023 cho học viên vừa làm vừa học, trình độ đại học và cao đẳng như sau: Chi tiết xem tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN