Bồi dưỡng ngắn hạn

 • Quy trình mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn

  Ngày đăng: Lượt xem:

  - Bước 1. Thống nhất các nội dung mở lớp: số lượng (50 HV trở lên), tỉ lệ hợp đồng,... - Bước 2. Phát mẫu đơn cho HV, HV làm nộp ...

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 2018

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ kết quả xét hoàn thành khóa học trong năm 2018. Nhà trường công khai các quyết  định cấp chứng chỉ  các học viên được công nhận. Danh sách các ...

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ kết quả xét hoàn thành khóa học trong năm 2017. Nhà trường công khai các quyết  định cấp chứng chỉ  các học viên được công nhận. Danh sách các ...