Kế hoạch Xét tốt nghiệp cho học viên khóa tuyển sinh năm 2017, 2018, 2019 trình độ Đại học, Cao đẳng; hình thức đào tạo Vừa làm vừa học

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch đào tạo của các khóa tuyển sinh (TS) năm 2017, 2018, 2019, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị liên kết và Trưởng các Khoa/ Phòng thuộc Trường triển khai một số nội dung liên quan đến việc Xét tốt nghiệp cho học viên khóa TS năm 2017, 2018, 2019, trình độ Đại học và Cao đẳng, hình thức đào tạo Vừa làm vừa học, ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non và Sư phạm Địa lý như sau:

1. Đối tượng dự xét

a) Trình độ Cao đẳng:

Ngành Giáo dục Mầm non khóa TS năm 2017 gồm các lớp: 17CMN.SP2, 17CMN.ĐN2.

b) Trình độ Đại học (liên thông từ Trung cấp):

Ngành Giáo dục Mầm non khóa TS năm 2018: lớp 18LTDMN.ĐN2.

c) Trình độ Đại học (liên thông từ Cao đẳng):

– Ngành Giáo dục Tiểu học khóa TS năm 2019 gồm các lớp: 19LCDTH. DL1, 19LCDTH. DL2;

– Ngành Sư phạm Địa lý khóa TS năm 2019: lớp 19LCDDL. DL.

2. Thời gian xét tốt nghiệp

Nhà trường dự kiến tổ chức xét tốt nghiệp vào ngày 30/3/2021

Chi tiết xem TẠI ĐÂY.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN