Kế hoạch học tập

 • Kế hoạch đào tạo khóa 45,46 học kỳ 2 năm học 2022-2023

  Ngày đăng: Lượt xem:

  K45.46.SH K45.TGT K45.46.SH K45.QLTN-MT K45.PPTSC K45.46PPDHBM Vật lý K44.45.46.PPDHBM Ngữ văn K44.45.PPDHBMĐịa lý K45.46.NNH K45.LSVN.02 K45.46.LSVN.01 K45.HTTT K45.46.HLT-HL K45.46.HHC K45.46.VHVN K44.45.46.PPDHBM Toán K45.GDH-TH.02 K46.GDH.TH.01;GDH.MN K45.TLH.02 K45.QLGD.07 K45.QLGD.06 K45.QLGD.05 K45.QLGD.04 K45.QLGD.03 K45.46.QLGD.02 K45.46.QLGD.01 K45.46.VNH K45.GDH( TH;MN) K46.GDH.TH;K45.GDH.TH.02

 • Kế hoạch học tập học kỳ 1 khóa 45

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Lớp K45.TLH.02 Lớp K45.QLGD.01 Lớp K45.QLGD.02 Lớp K45.QLGD.05 Lớp K45.QLGD.07 Lớp K45.HHC Lớp K45.HLT-HL Lớp K45.LLPPDHBM Lớp K45.TGT; DS-LTS Lớp K45.PPTSC Lớp K45.GDH Lớp K45.NNH

 • Kế hoạch giảng dạy hoc kỳ III- Khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Lớp K42.VHVN Lớp K42.SHTN Lớp K42.QLTN-MT Lớp K42.QLGD.QNg Lớp K42.QLGD.KT Lớp K42.QLGD.HCM Lớp K42.QLGD Lớp K42.PPTSC Lớp K42.LSVN Lớp K42.GDH( GD Tiểu học) Lớp K41.42 PPGDVL

 • Kế hoạch đào tạo học kỳ I khóa 43

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Lớp K43.TGT Lớp K43.ĐS-LTS Lớp K43.GDH Lớp K43.LSVN.CT Lớp K43.LSVN Lớp K43.PPTSC Lớp K43.QLGD.01 Lớp K43.QLGD.02 Lớp K43.QLGD.HCM Lớp K43.QLGD.KT Lớp K43.QLGD.QNg Lớp K42,43,44.TLH Lớp K43.HHC Lớp K42,43.HLT-HL Lớp K43.VHVN Lớp K43.NNH Lớp K43.PPDHVL

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt Tên ngành Lớp Tải file 1 Quản lý giáo dục K42.QLGD K42.QLGD 2 Quản lý giáo dục K42.QLGD.KT K42.QLGD.KT 3 Quản lý giáo dục K42.QLGD.HCM K42.QLGD.HCM 4 Quản lý giáo dục K42.QLGD.QNg K42.QLGD.QNg 5 Giáo dục học ( Giáo dục Tiểu học) K42.GDH K42.GDH 6 Lịch sử Việt Nam K42.LSVN.KT K42.LSVN.KT 7 Văn học Việt Nam K42.VHVN K42.VHVN 8 Phương pháp toán ...