Kế hoạch giảng dạy học kỳ I/khóa 42

Ngày đăng: Lượt xem:
stt Ngành đào tạo Tên lớp Tải file
1 Hóa hữu cơ K42.HHC Tải file
2 Văn học Việt Nam K42.VHVN Tải file
3 Sinh học thực nghiệm K42.SHTN Tải file
4 Lịch sử Việt Nam K42.LSVN.KT Tải file
5 Lí luận& PP dạy học bộ môn vật lý K41,42.LLPPDHVL Tải file
6 Phương pháp toán sơ cấp K42.PPTSC Tải file
 7       Quản lý giáo dục                    K42.QLGD.HCM             Tải file
               K42.QLGD.QNg              Tải file
               K42.QLGD.KT                 Tải file
  8      Giáo dục học                K42.GDH                          Tải file
 
 
 
   

BÀI VIẾT LIÊN QUAN