Sau đại học

 • Kế hoạch đào tạo học kỳ I khóa 43

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Lớp K43.TGT Lớp K43.ĐS-LTS Lớp K43.GDH Lớp K43.LSVN.CT Lớp K43.LSVN Lớp K43.PPTSC Lớp K43.QLGD.01 Lớp K43.QLGD.02 Lớp K43.QLGD.HCM Lớp K43.QLGD.KT Lớp K43.QLGD.QNg Lớp K43.TLH Lớp K43.HHC Lớp K42,43.HLT-HL Lớp K43.VHVN Lớp K43.NNH Lớp K43.PPDHVL

 • Quyết định ban hành chuẩn đầu ra CTĐT

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngành Lý luận và PP dạy học bộ môn, trình độ thạc sĩ Ngành Lịch sử Việt Nam, trình độ tiến sĩ Ngành Sinh học, trình độ tiến sĩ

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt Tên ngành Lớp Tải file 1 Quản lý giáo dục K42.QLGD K42.QLGD 2 Quản lý giáo dục K42.QLGD.KT K42.QLGD.KT 3 Quản lý giáo dục K42.QLGD.HCM K42.QLGD.HCM 4 Quản lý giáo dục K42.QLGD.QNg K42.QLGD.QNg 5 Giáo dục học ( Giáo dục Tiểu học) K42.GDH K42.GDH 6 Lịch sử Việt Nam K42.LSVN.KT K42.LSVN.KT 7 Văn học Việt Nam K42.VHVN K42.VHVN 8 Phương pháp toán ...

 • Danh sách Thầy, cô Trợ lí sau đại học các khoa

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt           Họ tên Khoa email sđt 1 TS. Dụng Văn Lữ Vật lý dvlu@ued.udn.vn 0935015236 2 TS. Võ Thắng Nguyên Hóa học vtnguyen@ued.udn.vn 901169485 3 TS. Hà Văn Hoàng TLGD hvhoang@ued.udn.vn 0987377512 4 TS. PhạmThị Mỹ Sinh - MT ptmy@ued.udn.vn 0978925747 5 TS. Đàm Nghĩa Hiếu Ngữ Văn dnhieu@ued.udn.vn 865186718 6 TS. Nguyễn Đình Lầu Tin học ndlau@ued.udn.vn 0989284307 7 TS. Nguyễn Thị Mai Thủy Tiểu ...

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I/khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt Ngành đào tạo Tên lớp Tải file 1 Hóa hữu cơ K42.HHC Tải file 2 Văn học Việt Nam K42.VHVN Tải file 3 Sinh học thực nghiệm K42.SHTN Tải file 4 Lịch sử Việt Nam K42.LSVN.KT Tải file 5 Lí luận& PP dạy học bộ môn vật lý K41,42.LLPPDHVL Tải file 6 Phương pháp ...