Sau đại học

 • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 41

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng   NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE   Quản lý giáo dục   Tải file Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý   Tải file Giáo ...

 • Kiến tập sư phạm năm học 2020-2021

  Ngày đăng: Lượt xem:

  - Quy định về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa - Kế hoạch KTSP - Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo KTSP - Quyết định thành lập Đoàn KTSP ...

 • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 40

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng   NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE   Quản lý giáo dục   Tải file Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý 39+40   Tải ...