Thông tin – Thông báo

  • Danh sách Thầy, cô Trợ lí sau đại học các khoa

    Ngày đăng: Lượt xem:

    stt           Họ tên Khoa email sđt 1 TS. Dụng Văn Lữ Vật lý dvlu@ued.udn.vn 0935015236 2 TS. Võ Thắng Nguyên Hóa học vtnguyen@ued.udn.vn 901169485 3 TS. Hà Văn Hoàng TLGD hvhoang@ued.udn.vn 0987377512 4 TS. PhạmThị Mỹ Sinh - MT ptmy@ued.udn.vn 0978925747 5 TS. Đàm Nghĩa Hiếu Ngữ Văn dnhieu@ued.udn.vn 865186718 6 TS. Nguyễn Đình Lầu Tin học ndlau@ued.udn.vn 0989284307 7 TS. Nguyễn Thị Mai Thủy Tiểu ...