Chương trình đào tạo

  • Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

    Ngày đăng: Lượt xem:

    STT Mã số Ngành Ap dụng từ khóa 1. 8140114  Quản lý giáo dục K 35 2. 8140111  Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý K 35 3. 8140111  Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý K 36 4. 8140101  Giáo dục học (Định hướng ...

  • Đề cương ôn thi cao học

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Đề cương ôn thi ngành Sinh học thực nghiệm Đề cương ôn thi ngành VNH, LSVN Đề cương ôn thi ngành Giáo dục học Đề cương ôn thi ngành Tâm lý học