Sau đại học | Phòng Đào tạo – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng


Sau đại học

  • Danh sách đầu mối liên hệ ôn thi Cao học khóa 38

    Ngày đăng: Lượt xem:

    STT CHUYÊN NGÀNH MÔN THI TUYỂN ĐẦU MỐI LIÊN HỆ 1 Quản lý giáo dục Giáo dục học đại cương TS. Hà Văn Hoàng Đại cương quản lý giáo dục DĐ: 0987377512 2 Giáo dục học Giáo dục học đại cương Email: hahoang9@gmail.com Tâm ...

  • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 36

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Giao duc hoc He thong thong tin Hoa ly thuyet va hoa ly Lich su Viet Nam Ngon ngu hoc Phuong phap toan so cap Quang Binh Phuong phap toan so cap Quang Ngai Quan li giao ...