Sau đại học

  • Đề cương ôn thi cao học

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Đề cương ôn thi ngành Sinh học thực nghiệm Đề cương ôn thi ngành VNH, LSVN Đề cương ôn thi ngành Giáo dục học Đề cương ôn thi ngành Tâm lý học

  • Danh sách đầu mối liên hệ ôn thi Cao học khóa 38

    Ngày đăng: Lượt xem:

    STT CHUYÊN NGÀNH MÔN THI TUYỂN ĐẦU MỐI LIÊN HỆ 1 Quản lý giáo dục Giáo dục học đại cương TS. Hà Văn Hoàng Đại cương quản lý giáo dục DĐ: 0987377512 2 Giáo dục học Giáo dục học đại cương Email: hahoang9@gmail.com Tâm ...