Kế hoạch học tập

 • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 41

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng   NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE   Quản lý giáo dục   Tải file Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý   Tải file Giáo ...

 • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 40

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng   NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE   Quản lý giáo dục   Tải file Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý 39+40   Tải ...

 • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 38

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng   NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE   Quản lý giáo dục   Tải file Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý 37+38   Tải ...

 • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 36

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Giao duc hoc He thong thong tin Hoa ly thuyet va hoa ly Lich su Viet Nam Ngon ngu hoc Phuong phap toan so cap Quang Binh Phuong phap toan so cap Quang Ngai Quan li giao ...