Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo áp dụng cho khóa TS2017

Ngày đăng: Lượt xem:
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo cán bộ có trình độ cao về khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội – nhân văn đáp ứng nhu cầu xã hội, cung ứng nguồn nhân lực cho các địa phương trong cả nước; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; góp phần đưa nền giáo dục Việt Nam lên ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Các ngành học thuộc hệ chính quy, bậc đại học và cao đẳng mà Nhà trường đang đào tạo cụ thể như sau:
Lưu ý: Để tải chương trình của từng ngành, bạn hãy kích vào tên ngành học
KHOA CHỦ QUẢN Khối ngành Sư phạm Khối ngành Cử nhân khoa học Ghi chú
TOÁN Toán học Toán ứng dụng
TIN HỌC Tin học Công nghệ thông tin
VẬT LÝ Vật lý Vật lý học
HÓA Hóa học Hóa học (CN:Hóa phân tích)

Hóa học (CN:Hóa dược)

Khoa học môi trường

SINH – MÔI TRƯỜNG Sinh học Công nghệ sinh học

Quản lý Tài nguyên – Môi trường

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Giáo dục chính trị

Âm nhạc

NGỮ VĂN Ngữ văn Văn học

Văn hóa học

Báo chí

LỊCH SỬ Lịch sử Lịch sử

Việt Nam học

ĐỊA LÝ Địa lý Địa lý học (CN: Địa lý du lịch)
TÂM LÝ GIÁO DỤC Công tác xã hội

Tâm lý học

GD TIỂU HỌC Giáo dục Tiểu học
GD MẦM NON Giáo dục Mầm non

BÀI VIẾT LIÊN QUAN