Quy định – Quy chế

 • Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ...

 • Chuẩn đầu ra tin học

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy

 • Thực tập tốt nghiệp

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Quy định và biểu mẫu về Thực tập Tốt nghiệp khối CN

 • Thực tập sư phạm

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Quy định và biểu mẫu thực tập sư phạm

 • Quy định về đào tạo

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Của Bộ GD&ĐT Quy chế 43 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kèm theo thông tư 57/2012/TT-BGDĐT – Sửa đổi, bổ sung) Quy chế đào tạo bằng hai của Bộ Giáo ...