Quy định – Quy chế

 • Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

  Ngày đăng: Lượt xem:

  1. Khóa TS 2017 trở về trước:  Quy định theo Quyết định số 1128/QĐ-ĐHSP ngày 14/11/2016 2. Khóa TS 2018 đến khóa TS 2020: Quy định theo Quyết định số 1470/QĐ-ĐHSP ...

 • Chuẩn đầu ra tin học

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy

 • Thực tập tốt nghiệp

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Quy định và biểu mẫu về Thực tập Tốt nghiệp khối CN

 • Thực tập sư phạm

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Quy định và biểu mẫu thực tập sư phạm

 • Quy định về đào tạo

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Của Bộ GD&ĐT Quy chế đào tạo trình độ đại học (Áp dụng từ Khóa 2021) Quy chế 43 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kèm theo thông tư 57/2012/TT-BGDĐT – ...