Quyết định tốt nghiệp

  • Quyết định tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 của hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng. Nhà trường công ...

  • Quyết định tốt nghiệp đợt 3 năm 2021

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đợt 3 (tháng 9 năm 2021) của hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng. Nhà ...