Danh sách sinh viên đăng ký đi xe Nhà trường (học giáo dục quốc phòng đợt 2)

Ngày đăng: Lượt xem:

Từ lớp K14.08 đến K14.13 sinh viên tập trung tại cổng chính Trường ĐHSP theo 02 khung giờ: 13h00 và 14h30 ngày 22/4/2023.

Từ lớp K14.01 đến K14.07 sinh viên tập trung tại cổng chính Trường ĐHSP theo 02 khung giờ: 13h00 và 14h30 ngày 08/5/2023.

Yêu cầu: Sinh viên tập trung đúng giờ và di chuyển theo đúng số xe đã phân bổ.

Danh sách Phân bổ đi xe Nhà trường chi tiết tại đây.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN