Danh sách sinh viên thi lại các học phần Giáo dục Quốc phòng an ninh học tại TT GDQPAN Trường Quân sự Quân khu 5

Ngày đăng: Lượt xem:

Xem danh sách file đính kèm tại đây 

Thời gian thi: 7h00 ngày 02/4/2022 (sáng thứ 7)

Hình thức thi: thi trực tuyến qua ứng dụng Zoom: ID 4811571757, Passcode: 291108

Thông tin liên hệ: Thầy Thảo, số điện thoại 0905429284

BÀI VIẾT LIÊN QUAN