THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2022

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo cụ thể sinh viên xem file đính kèm tại đây

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN