Quyết định cử sinh viên khóa tuyển sinh 2022 đi học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Đà Nẵng, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy (Đợt 1)

Ngày đăng: Lượt xem:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN