QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY ĐỢT 4 NĂM 2022

Ngày đăng: Lượt xem:

1. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2018 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy:File đính kèm

2. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2017 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy: File đính kèm

3. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2016 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy: File đính kèm

4. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2015 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy: File đính kèm

5. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2018 (CT2) trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy: File đính kèm

6. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2017 (CT2) trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy: File đính kèm

7. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2019 (CT2) trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy: File đính kèm

8. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2013 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN