Thời khóa biểu các khóa 2020, 2021, 2022 học kỳ 1 năm học 2023-2024, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy (chính thức)

Ngày đăng: Lượt xem:

Thời gian bắt đầu học kỳ: từ ngày 14/8/2023.

Thời khóa biểu khóa tuyển sinh 2023 Nhà trường sẽ thông báo sau.

Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024

Thời khóa biểu khóa 2020, 2021, 2022

Thời khóa biểu học phần Giáo dục Thể chất 2, 3, 4

Danh sách lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN